Home PodróżeAmeryka Łacińska 2013/14Meksyk TOPES I POLICJA, CZYLI PIERWSZE CHWILE W MEKSYKU